Sean MacKeamish
Sean MacKeamish

Sean MacKeamish
Henchman

 

Seumas MacNeachdainn
Seumas MacNeachdainn

Seumas MacNeachdainn

Tacksman

Caitriona NicLabhruinn Bean MhicNeachdainn
Caitriona NicLabhruinn Bean MhicNeachdainn

Caitríona NicLabhruinn

Bean MhicNeachdainn

Séamus´ wife

Caitriona NicLabhruinn Bean MhicNeachdainn
Caitriona NicLabhruinn Bean MhicNeachdainn

Manus Frederic Mac a´Chéirich

Master Tailor

Caitriona NicLabhruinn Bean MhicNeachdainn
Caitriona NicLabhruinn Bean MhicNeachdainn

Cairistìona NicAoidh

Bean Mhic a´Chleírich

Manus´ wife